Pobierz bezpłatny ebook
"Zmiany w kartach charakterystyki"

UWAGA! Od 1 stycznia wszystkie karty charakterystyki muszą być zgodne z nowym rozporządzeniem*!

Obecnie pojawia się coraz więcej pytań i wątpliwości związanych z nowym wzorem kart charakterystyki.

Obowiązuje on już od 1 stycznia 2021 roku, jednakże na zasadzie odstępstwa karty charakterystyki niespełniające wymogów mogły być dostarczane do dnia 31 grudnia 2022 r.

Jest to więc ostatni moment, aby poznać i zrozumieć wszystkie zmiany.

W poniższym ebooku przedstawiam elementy, które uległy zmianie i opisuję na czym te zmiany polegają.

*Rozporządzenie Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH

Agnieszka Dembińska - ekspert w dziedzinie magazynowania materiałów niebezpiecznych

Od ponad 25 lat pomagam projektować przyjazne środowisku i bezpieczne miejsca pracy.

Jestem ekspertem w dziedzinie magazynowania materiałów niebezpiecznych, trenerem, konsultantem i auditorem PCBC w zakresie systemów ISO 14001, 9001, 45001 oraz specjalistą do spraw BHP.

Głównym celem mojej firmy jest dawanie wsparcia i szkolenie w sposób praktyczny. W ciągu ostatnich 3 lat przeszkoliłam ponad 1000 osób w zakresie bezpiecznego magazynowania materiałów niebezpiecznych. 

Moje motto to „ Nie oceniam, nie krytykuję tylko daję Ci gotowe rozwiązania i pomagam tworzyć bezpieczne miejsca pracy”.

Wypełni formularz i pobierz ebook!

Plik: Ebook "Zmiany w kartach charakterystyki"

Aby pobrać plik sprawdź swoją skrzynkę mailową