MAGAZYNOWANIE MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH – CO ZROBIĆ, ABY TEORIA I PRAKTYKA SZŁY Z SOBA W PARZE?

Najważniejsze elementy odcinka:

• Jak pogodzić magazynowanie substancji niebezpiecznych zarówno z normami, jak i zgodnie ze sztuką inżynierską?
• Jak zaplanować wszystko tak, by nie popełnić błędów, zoptymalizować koszty, a jednocześnie zapewnić niezawodność działania całego systemu magazynowania?
• Jakie niedociągnięcia pojawiają się w projektach zbiorników magazynowych?
• Co zrobić, by podczas auditu nie zostać zaskoczonym, że coś nie jest tak jak powinno?

AGNIESZKA DEMBIŃSKA 

Specjalizuję się w szkoleniach z magazynowania materiałów niebezpiecznych łącząc wymagania prawne z praktycznym podejściem.

Od ponad 20 lat pomagam przedsiębiorcom projektować przyjazne środowisku i bezpieczne miejsca pracy.

Jestem trenerem, konsultantem i auditorem w zakresie systemów ISO 14001, 9001,45001 oraz specjalistą do spraw BHP.

Każdy projekt i każdy Klient jest inny, w swojej pracy kładę nacisk na indywidualne potrzeby uczestnika szkolenia oraz przełożenia teorii na praktykę.