Zapisz się na darmowy webinar i opanuj wszystkie nowe

zmiany w kartach charakterystyki!

Webinar odbędzie się 23.02.2023 o 9.00 - zapisz się, aby uzyskać link do nagrania!

Czy wiesz, jak powinna wyglądać nowa karta charakterystyki?

Obecnie pojawia się coraz więcej pytań i wątpliwości związanych z nowym wzorem kart charakterystyki.

Obowiązuje on już od 1 stycznia 2021 roku, jednakże na zasadzie odstępstwa karty charakterystyki niespełniające wymogów mogły być dostarczane do dnia 31 grudnia 2022 r.

Jest to więc ostatni moment, aby poznać i zrozumieć wszystkie zmiany.

Podczas webinaru wytłumaczę Ci wszystkie zmiany oraz pokażę na przykładach, jak powinna wyglądać poprawnie wypełniona karta charakterystyki. 

*Rozporządzenie Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)

Agnieszka Dembińska - ekspert w dziedzinie magazynowania materiałów niebezpiecznych

Od ponad 25 lat pomagam projektować przyjazne środowisku i bezpieczne miejsca pracy.

Jestem ekspertem w dziedzinie magazynowania materiałów niebezpiecznych, trenerem, konsultantem i auditorem PCBC w zakresie systemów ISO 14001, 9001, 45001 oraz specjalistą do spraw BHP.

Głównym celem mojej firmy jest dawanie wsparcia i szkolenie w sposób praktyczny. W ciągu ostatnich 3 lat przeszkoliłam ponad 1000 osób w zakresie bezpiecznego magazynowania materiałów niebezpiecznych. 

Moje motto to „ Nie oceniam, nie krytykuję tylko daję Ci gotowe rozwiązania i pomagam tworzyć bezpieczne miejsca pracy”.

Obowiązkowy webinar dla osób zajmujących się chemią!

Podczas webinaru: 

  • opowiem Ci o ogólnych wytycznych dotyczących kart charakterystyki,
  • wytłumaczę Ci wszystkie zmiany, które obowiązują od 1 stycznia,
  • pokażę na przykładach, jak powinna wyglądać poprawnie uzupełniona karta charakterystyki.

Wypełnij formularz, aby otrzymać dostęp do webinaru!

Plik: W dniu webinaru otrzymasz ode mnie link z nagraniem

Aby pobrać plik sprawdź swoją skrzynkę mailową